- Stavanger bør lytte til fylkestingets Ryfast-signaler

Verken Ryfylke eller fylkestinget vil akseptere flere års utsettelse på Ryfast bare for at Stavanger skal få noen hundre meter park langs Mosvatnet.