- Styrer ga falske opplysninger

Arbeiderpartiets Odd Kristian Reme mener at styrer Helge Gabrielsenved Øyane sykehjem har villedet de pårørende om konsekvensen avkommunale innsparinger.