Støtter ikke miljøtunneler

Kravet om to miljøtunneler på ny riksvei 44 Stangeland— Skjæveland vinner ikke gehør i Vegdirektoratet. I et brev ber direktoratet om at Samferdselsdepartementet dropper kravet fra Sandnes kommune.