Første smak av mattilsynet

Mattilsynet er etablert. I Rogaland med Sandnes på fremskutt plass som fylkeshovedstad, regionsenter og vertsby for viktig nasjonalt kompetansesenter for landdyr.