Brannbilfabrikk vil inn i Mesta-lokaler

Egenes Brannteknikk AS og Statens vegvesen er blitt enige om en intensjonsavtale for ny bruk av deler av veistasjonen i Flekkefjord.