- Uegnet som sykehus i dag

— Gamle Stavanger Sykehus, slik det framstår i dag, er totaltuegnet til moderne sykehusdrift.