Tvilende kommunetopper

Fungerende transportplansjef Hildegunn Hausken i Stavanger kommune mener, i likhet med rådmann Ole Hetland, at Vegvesenets nye trafikkberegninger for Hundvåg virker underlige.