Høgskole-forhandlinger i siste runde

Forhandlingene om leieavtale for Rogaland Høgskole i et nytt bygg på posthustomta i Sandnes sentrum har pågått i atskillig lengre tid enn det rektor Leif Kåre Lende hadde ventet. Etter et nytt møte i går er høyskolen og utbyggeren Betong Invest fremdeles ikke enige.