Råkjør på Hidra, krav om boplikt

Hidra Velforening reagerer: Nye hytter byggemeldes som eneboliger.