Legg ned påstand om bot og betinga fengsel i 75 dagar