UiB endret studiet, lærer leger å snakke

— Hovedårsaken til at pasienter klager over dårlig behandling, er mangelfull kommunikasjon, sier professor i allmennmedisin, Anders Bærheim.