Fafo: Umulig å si om regjeringens milliardsatsing hjelper rusmisbrukere

En ny Fafo-rapport viser at det ikke er mulig å si om regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet til 2,4 milliarder kroner gir resultater.

Helseminister Bent Høie mener mange rusmisbrukere har fått et bedre tilbud.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I 2016 startet regjeringen en opptrappingsplan for rusfeltet som skal avsluttes neste år. Når opptrappingsplanen er ferdig, vil 2,4 milliarder kroner ekstra være sprøytet inn i rusomsorgen.

Nå viser en ny evaluering fra Fafo at det er umulig å si om opptrappingsplanen hjelper rusmisbrukere, skriver Stavanger Aftenblad.

– Ser vi på indikatorene som er utviklet for å vurdere måloppnåelse innenfor opptrappingsplanens definerte mål, er det foreløpig ikke mulig å gi noe entydig bilde av hvorvidt opptrappingsplanen gir resultater, skriver Fafo.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener regjeringen har gode resultater å vise til innen satsingen på rus og psykisk helse.

– Flere med rusproblemer får egen bolig og flere får arbeid. Da vi startet med Opptrappingsplanen for rusfeltet i 2016, var det 42 prosent som ikke hadde aktiviteter i løpet av dagen. Nå er dette tallet nede i 28 prosent. Flere får også egen bolig. Samtidig har regjeringen sørget for 2.500 flere årsverk i rus og psykisk helse de siste årene. Jeg vil mene at mange rusmisbrukere med dette har fått et bedre tilbud, sier Høie til Aftenbladet.

Publisert: