Stavanger: Sørmarkaturen

Salamanderdammen på Hinnaberget. Foto: Odd Inge Worsøe

  • Stavanger Turistforening
Publisert: Publisert:

Kommune: Stavanger

Lengde: 7,3 kilometer. Én vei.

Varighet: 1 time, 50 minutter

Sørmarka er det største sammenhengende grøntområdet i Stavanger med et areal på ca. 1500 dekar og 8 km turløyper. Skogen står tett mange steder, og et yrene fugle- og dyreliv fyller skogen med lyder og opplevelser.

Fra parkeringsplassen nedenfor Ullandhaugtårnet følger du Ullandhaugleitet
og Sørmarkabakken gjennom et levende kulturlandskap med utsikt mot Ryfylket og byen i forgrunnen. Turen fortsetter langsetter Sørmarkveien og videre oppover turstien gjennom bjørkeskogen mot Hinnaberget. Her er skogen i endring, og plantet barskog må vike plass for nye løvtrær.

Har du øynene med deg, finner du også skyttergraver og kanonstillinger. Gamle bardunfester til ti store radiomaster som ble revet i 1935, kan også ses.

Du passerer Hinnadammen med et yrende vårlig salamanderliv, før turveien slynger deg nedover mot mer åpne sletter og gammel beitemark på Hinnamarka. Turveien leder deg så under E39 og rundt ridesenteret på Grannes. En liten foss er å skimte i det du skal ta fatt på oppoverbakkene igjen. Du passerer boreriggen Ullrigg, og kommer inn på «Oskars Plass», knutepunktet der alle turveier i Sørmarka møtes. En liten kneik til, og du er oppe ved parkeringsplassen igjen.

  • Sjekk turen og turkart på ut.no.
Publisert:

Turtips - Stavanger

  1. Stavanger: Hillevågsturen

  2. Stavanger: Sørmarkaturen

  3. Stavanger: Boganesturen

  4. Stavanger: Tastaturen

  5. Stavanger: Madlasandnesturen

  6. Stavanger: Austre Åmøyturen

  1. Turtips - Stavanger