• Turgåer Marit Johanne Apeland, til daglig dyrlege på Ålgård, viser at selv hun som er 182 cm høy, klarer ikke å ta rundt eiketreet. Dette skal få stå. Ett eller to andre trær lenger bak må kanskje tas, men skal etterpå legges ut i naturen igjen for å dø langsomt. Geir Sveen

Jærens smaleste fylkesvei stoppes nå av en gammel eik

Ett eller kanskje to eiketrær som har levd i over 200 år sørger nå for full time out for utbedringen av Fv. 506, hovedveien mellom Bryne og Ålgård.