Tvedtsenterets grunnlegger er død

Minneord: Jarleif Tvedt døde 17. april, 89 år gammel. Han sovnet stille inn på Vistestølen i Randaberg der han tilbrakte sine siste leveår.

Publisert:

Foto: Privat

Gottfred Tunge

Hele sitt voksne liv bodde og virket Jarleif Tvedt i Randaberg. Selv om han var lokalpatriot, var målene aldri små og kortsiktige. Bygutten fra Storhaug i Stavanger satte tidlig spor etter seg og utviklet møbelbransjen i hele regionen.

Først ut fra Verksgata i Stavanger, så ble det Forus og til slutt nasjonal satsing med hovedvekt på Vestlandet.

Forus-etableringen ble på mange måter kronen på verket i Jarleif Tvedts lange liv som forretningsutvikler. Da Tvedt-senteret åpnet dørene i 1982, var det landets største møbelsenter. Fra den første og forsiktige satsingen i 1956 da Jarleif Tvedt overtok Oskar Johnsens møbelforretning, via Møbelmagasinet og utviklingen i Verksgata, var storsatsingen på Forus naturlig og nødvendig. Mangel på lagerplass kombinert med en ny og enda bedre tilpasset forretningsmodell, traff markedet godt. Dessuten representerte Tvedt Forus åpning av den første butikken, i det som så langt ikke hadde butikker inne i planene sine.

Underveis ville man med dagens briller på kanskje reflektere over de ambisjonene som måtte ligge bak Jarleif Tvedts målbevisste satsing. Selv hevdet han alltid at han ikke hadde ambisjoner, men satt alltid inne med tanker om videre utvikling av både butikkene og bransjen. I så måte satte Jarleif Tvedt ikke bare spor etter seg. På mange av de områdene han gikk inn i med kraft og entusiasme, ble fotavtrykket stadig tydeligere. Kvalitet, yrkesstolthet og et nært og bevisst forhold til hvor viktig det var å ha flinke og lojale medarbeidere - flere av dem i nær familie - tett rundt seg.

Det var selvsagt ikke bare oppturer. På det personlige planet var det vanskelig å komme gjennom kona Serinas død i 2000. Hun var en solid planke i et byggverk der det private og forretningsmessige ikke alltid fulgte klokketimene.

Forretningsmessig står Tvedt Eiendom solid på eiendommer som teller over 80.000 kvadratmeter - fortsatt som et rent familieeid selskap. Møbelhandelen deltar familien i gjennom eierskap i Home & Cottage og Skeidar kjedene, og har mindre investeringer i andre forretningsområder.

De tre barna Arild, Tone og Jane har alltid vært nært knyttet til familieforetaket. Arild er administrerende direktør og er i ferd med å se at neste generasjon Tvedt går inn i selskapet. Flere av barnebarna er allerede engasjert i virksomheten.

For å tegne et fullt bilde av Jarleif Tvedt var hav, sjø og båtliv uløselig knyttet til det meste han gjorde utenom butikken. Også her var han den evige praktikeren som innredet hytter og hus og som kjøpte flere båtskrog som han innredet selv. I dette lå kanskje den uuttalte ambisjonen - at godt nok var ikke et mål. Det skulle være best!

Begravelsen finner sted i Randaberg kirke onsdag 24. april.

Publisert: