• Tastaveden og Storhaug skole mangler lærere, påpeker Fylkesmannen (illustrasjonsbilde). Pål Christensen

Tastaveden skole trenger flere lærere, men har ikke råd

Tastaveden mangler 2,5 årsverk for å oppfylle kravene om lærertettheten. Rektor Egil Alne sier en for stram økonomi er årsaken.