• Intensjonsavtalen for Nye Sandnes sier at tunnelen skal bygges.

Forsand-ja til Espedal-tunnel kan bli nei i fellesnemda

Synger tunnelprosjektet Espedal-Frafjord på siste verset?