Depressive symptomer har økt blant videregående elever i Rogaland

Ungdata viser at ungdom flest trives og er fornøyd med venner, familie og skole. Likevel øker andelen unge i Rogaland som sliter med depressive symptomer.

Illustrasjonsbilde: Ungdata har spurt over 10.000 videregående elever i Rogaland hvordan de har det.
  • Bror Remen
    Bror Remen
    Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Hele 19 prosent av 16-17-åringene på videregående skole i Rogaland opplever at de er mye plaget av depressive symptomer, viser Ungdata-undersøkelsen.

– Vi ser at mange opplever ensomhet og at den har økt i Rogaland. Undersøkelsen viser at det er en økning og at gutter er tydeligere representert. Tendensen er at det går nedover i alder, sier Sven Gustafsson, rådgiver i Kompetansesenter rus (KoRus).

Selvbildet påvirker de unges trivsel, påpeker han.

– Skoletrivsel blant de unge har gått noe ned. Dette er tett knyttet opp til at ungdommene også rapporterer om dårligere selvbilde og noe mer psykiske plager, sier Gustafsson.

Kartlegger ungdom

Skoleelever over hele landet har vært med i Ungdata-undersøkelsen om livssituasjonen sin. I Rogaland deltok over 10.000 ungdom fra videregående skoler. Ungdata kartlegger hvordan ungdom har det og hva de bruker fritiden sin på, og omfatter temaer knyttet til blant annet skole, mobbing, helse og vennskap.

Økning i depressive symptomer

Tallene fra Ungdata avdekker at det er vesentlig flere Vg1-elever som sliter nå enn for bare få år tilbake. I 2012-2013 svarte 14 prosent av elevene i tilsvarende undersøkelse at de var mye plaget av depressive symptomer.

– Depressive symptomer kan vise seg som nedstemthet, mangel på motivasjon, søvnløshet, lavt energinivå. Man må skille mellom hva som er depressive symptomer og en depresjonsdiagnose som trenger behandling, sier Elise Constance Fodstad, psykologispesialist.

Fodstad påpeker at ungdomstiden kan være utfordrende.

– Det er viktig å peke på at ungdomstiden er tøff for mange, og det er mye følelser i sving, sier hun.

Jenter oppsøker hjelp

Rapporten fra Ungdata avdekker at jenter er mer rammet av psykiske plager enn gutter. Tallene fra Ungdata viser at om lag en av fire jenter, på Vg1 i Rogaland, sier de er mye plaget av depressive symptomer. Blant gutter på Vg1 i Rogaland er det om lag en av ti som sier de er mye plaget av samme symptomer.

– Generelt er det mer jenter og kvinner som oppsøker psykisk helsehjelp enn det gutter og menn gjør, sier Fodstad.

Tall fra kommunene

Onsdag kommer tall fra undersøkelsen som viser hvordan de unge har det i de forskjellige kommunene i Rogaland. Siden den første undersøkelsen ble gjennomført i 2010 har mer enn 500 000 ungdommer deltatt. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet står bak Ungdata- undersøkelsen, og undersøkelsen brukes av landets kommuner og fylkeskommuner for å få oversikt over ungdoms oppvekstvilkår. Helsedirektoratet finansierer undersøkelsen som kommuner og fylkeskommuner kan benytte seg av.

Publisert: