• – Et system som skal hjelpe, men som oppleves som en ekstra byrde, må endres, sier Inge Takle Mæstad (KrF). Torstein Lillevik

Lite framdrift for hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne

Halvannet år etter at Inge Takle Mæstad (KrF) i en interpellasjon foreslo å styrke Stavangers tilbud til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, har arbeidet knapt startet.