Rogfast splitter Stavanger-posisjonen

MDG, Rødt og SV i Stavanger vil foreslå å droppe Rogfast.

Posisjonspartiene i Stavanger er ikke enige om Rogfast, som etter planen skal erstatte ferjesambandet fra Rennesøy, Stavangers nye bydel. Fra venstre Frode Myrhol (FNB), Eirik Faret Sakariassen (SV), Daria Maria Johnsen (MDG), Kari Nessa Nordtun (Ap), Dagny Sunnanå Hausken (SP), Mimir Kristjansson (Rødt) og Dag Mossige (Ap).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Torsdag skal Stavanger formannskap behandle kommunens innspill til Nasjonal Transportplan. På vegne av MDG, Rødt og SV vil Rødt-politiker Mímir Kristjánsson foreslå å skrinlegge den undersjøiske tunnelen.

«Stavanger kommune ønsker ikke å prioritere Rogfast og ferjefri E39 i kommende periode, da prosjektet både vil bidra både til økt biltrafikk, økte utslipp, store naturinngrep og økt bompengebelastning», heter det i forslaget.

Rødt: Altfor høye bompenger

– Det er Rødt, MDG og SV som er mot å bygge ferjefri E39. Vi deler ikke de ambisjonene som mange andre har, sier Mímir Kristjánsson, som erkjenner at de tre partiene etter alt å dømme ikke får flertall for forslaget.

Kristjánsson er spesielt kritisk til kostnadene og viser til Vestland fylke hvor det er økende motstand mot Hordfast, ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os.

– Hvis vi legger sammen Rogfast og Hordfast, kommer man opp i 50–60 milliarder kroner og veldig mye skal finansieres med bompenger. Da begynner det å bli for høye bompengesatser. Jeg er spørrende til om folk e villig til å betale 350 kroner, for å kjøre gjennom en tunnel. Landet er kalt opp etter skipsveien fra Stavanger til Bergen, hvor det har gått skip i 1200 år. Når vi har ambisjoner om å flytte gods fra vei til båt og bane, så skjønner jeg ikke at det skal bygges tunneler for at trailere skal komme 40 minutter fortere fram, sier Mímir Kristjánsson.

Jan Erik Søndeland (V) mener Rogfast blir uvurderlig viktig for å knytte Stavanger-regionen sammen med Bergens-regionen via Sunnhordland.

Venstre: Desidert viktigste samferdselsprosjektet i moderne tid

Jan Erik Søndeland i Stavanger Venstre reagerer.

– Jeg vil advare på det sterkeste mot disse angrepene som nå pågår fra sosialistisk side mot Rogfast. Det er urovekkende hvordan argumenter blandes sammen fra de tre partiene i forsøk på å skape motstand mot regionens desidert viktigste samferdselsprosjekt i moderne tid, uttaler Søndeland.

Han argumenterer med at Rogfast blir uvurderlig viktig for å knytte Stavanger-regionen sammen med Bergens-regionen via Sunnhordland. Næringslivet på Vestlandet står overfor store utfordringer og vil stå i en kamp for å bevare industriarbeidsplassene langs kysten.

– Mimir Kristjansson tror dette kun handler om «gods på en båt». Det er en gedigen og skremmende misforståelse. Rogfast er regionbygging. Samfunnsbygging. Da er det direkte skadelig dersom SV/MDG/Rødt skulle få gjennomslag for å kutte den samferdselsåren som er sterkt etterspurt av næringslivet. Det vil gå utover arbeidsplasser både i Stavanger og videre nordover langs Vestlandskysten. I både Stavanger og Bergen pågår det nå svært spennende initiativer innen omstilling fra olje til fornybar, og innen utvikling av nye grønne næringer generelt. For å lykkes i å omstille Stavanger fra fossil oljeby til en grønn energiby, bør vi knytte oss tettere sammen med Bergen. Det vil Rogfast bidra betydelig til, mener Søndeland.

Ap: – Ansvaret ligger hos regjeringen

Dag Mossige (Ap) påpeker at Rogaland har gjort alle nødvendige tiltak med brede flertall, og at ansvaret nå ligger «soleklart hos regjeringen».

– Arbeiderpartiet er en sterk forkjemper for Rogfast som er særdeles samfunnsøkonomisk lønnsomt, men også hvor tunnel er langt mer miljøvennlig enn ferge. Det gryteklare prosjektet er svært viktig for aktivitet og sysselsetting og må komme i gang nå. Så lever vi godt med at noen partier i Stavanger har ulike syn på dette. Rogfast er ikke en del av vår politiske plattformen, og det er heller ikke Stavanger som beslutter eller styrer her, uttaler Mossige.

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken påpeker at posisjonen består av seks ulike partier.

– Vi vil aldri være enige i alle saker. Senterpartiet er krystallklare på at vi ønsker at Rogfast skal komme i gang igjen så fort som mulig. Vi trenger en døgåpen vei som binder fylket vårt sammen og reduserer reisetid langs kysten. Rogfast er også sterkt etterlengtet fra næringslivet, uttaler hun.

Publisert: