• Dette området er regulert til park. Nå foreslås det at deler av området bebygges med 45 boliger og et bydelshus for Stokka. (Foto Ineo Eiendom

Vil bygge bydelshus og boliger på Stokka

Utbyggingsselskapet Ineo Eiendom har kastet sine øyne på en 9,8 mål stor eiendom ved siden av Stokka sykehjem.