• Statsviter Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger reagerer kraftig på brevet fra fylkeskommunen til skolene. Jon Ingemundsen

Brev om narkotika: – Hårreisende og udemokratisk av fylkesrådmannen

Fylkesrådmannen har gitt beskjed til alle videregående skoler i Rogaland om å stanse «agitasjon for legalisering av cannabis og narkotika generelt» i politiske debatter. Et angrep på ytringsfriheten, mener statsviter.