• Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal presenterte den lokale enigheten. Jarle Aasland

Håper rushtidsavgiften kan fjernes fra nyttår

Rushtidsavgiften på Nord-Jæren skal bort. Det kan skje fra nyttår av, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.