• Det gikk ikke lang tid etter at A-krim Rogaland hadde fått nye lokaler før uttynningen startet. Fred Sherling mener at effektiviseringen og sentraliseringen i tre av etatene i A-krim svekker kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Politioverbetjent Fred Sherling er bekymret for det videre arbeidet. Jarle Aasland

Arbeidstilsynet foreslår å flytte A-krimledelsen fra Stavanger til Bergen

– En sentralisering vil svekke kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet i Rogaland betydelig, sier politioverbetjent Fred Sherling, som er senterleder i A-krim Rogaland.