• Naboene i området ved Kvassheim fyr vil stoppe planene om en 110 meter høy vindturbin på Friestad, ikke langt fra fyret. Fra venstre Jonas Helen, Lars H. Kvassheim, Arild Helen, Egil Kvalbein og Frode Herredsvela. Arnt Olav Klippenberg

Omstridt vindturbin i ja-kommune

JÆREN: 70 vindturbiner er i ferd med å reise seg i Bjerkreim vindpark, 20 av dem inne i Hå kommune, uten store protester fra omgivelsene. Men én enslig vindturbin nær Kvassheim fyr får sterk motbør.