Utsetter E39-strid på Tasta til over ferien

Den siste tegningen fra Statens vegvesen. Den forkortede kulverten til venstre i bildet. Den noe bredere gangbrua til høyre. Foto: Statens vegvesen

Forslaget om E39 gjennom Tasta bydel uten den lovede, lange kulverten blir ikke behandlet i Stavanger kommune nå.

Les hele saken med abonnement