Disse prosjektene ryker når Sandnes skal spare penger

Sjøbad i Vågen, nytt parkeringshus og sykkelsti til Melshei er blant prosjektene rådmann Bodil Sivertsen vil droppe når kommunen skal spare penger. I tillegg vil kommunen kutte arbeidsplasser for personer med psykiske lidelser.

Slik ser det planlagte sjøbadet i Vågen ut.
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Ingenting er hellig. Vi må se på alt. Det kommer nye kuttforslag utover høsten, varsler ordfører Stanley Wirak (Ap).

I handlings- og økonomiplanen for 2020–2023 er det allerede vedtatt å spare nærmere 100 millioner kroner.

Høy arbeidsledighet, lavere skatteinntekter og økte utgifter gjør at politikerne i Sandnes har vedtatt å kutte ytterligere 200 millioner kroner fra 2021.

Det betyr at Sandnes må spare til sammen 300 millioner kroner. Rådmannen har allerede begynt å slipe sparekniven og i formannskapet mandag legger hun frem forslag til kutt av de nærmere 100 millionene som skal spares allerede i 2020.

Hun foreslår å droppe følgende prosjekter:

En oversikt fra rådmannen viser at kommunen sparer rundt 56 millioner kroner på overstående investeringer i 2020.

– Vi prøver å skjerme det som er direkte knyttet mot brukerne, men som jeg har sagt før. Dette kommer til å bli tøft, sier rådmann Bodil Sivertsen til Aftenbladet.

– Vi skyver disse investeringene foran oss, så vil tiden vise hva vi kommer til å bygge i fremtiden, legger hun.

Wirak varsler en grundig gjennomgang av forslagene før den endelige politiske behandlingen i kommunestyret 22. juni.

Ordfører Stanley Wirak har god grunn til å speide etter lysning i økonomien.

Smertefullt

– Det blir helt feil om jeg går ut og sier at vi skal kutte det og det. Vi må først bli enige om dette, sier Wirak. Han innrømmer at det blir tøft.

– Dette blir smertefullt. Vi må tilpasse virkeligheten til det vi har til rådighet. Det må kuttes, så er spørsmålet om vi skal kutte det ene eller det andre. Ingen kutt er kjekke, men det må gjøres, sier Wirak, som ikke har noen problemer med å sette investeringer på vent.

– Det er helt kurant at vi kutter parkeringshus. Vi kan ikke bygge p-hus om det går ut over skole og helse. Da er valget enkelt, sier han.

Det planlagte parkeringshuset som skal erstatte parkering på Ruten blir utsatt.

Dårligere tilbud til eldre som bor hjemme

Men kuttene rammer ikke bare investeringene i kommunen. Også tjenestetilbudet blir rammet.

Mye av innsparingene skal tas i løpende drift enten ved at innsparingen fordeles jevnt utover budsjettet, ved å redusere kurs og reise og å unnlate å ta inn vikarer og ansette i ledige stillinger.

Men i tillegg foreslår rådmannen en rekke konkrete sparetiltak:

  • Avvikle dobbeltrom.
  • Redusere årsverk i hjemmetjenesten.
  • Kutte 3 plasser VTA (varig, tilrettelagt arbeid).
  • Redusert finansiering VTA.
  • Redusere 1,9 årsverk innen fysio-ergotjenestene, boligtjenesten og flyktningenheten.
  • Redusere 2 årsverk i Mestringsenheten.

Rådmannen legger ikke skjul på at dette vil redusere kvaliteten og tilbudet, blant annet til eldre som bor hjemme.

– På sikt kan dette svekke hjemmetjenestens evne til å bidra til at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme, skriver rådmannen i perioderapporten.

Ingen mister jobben som følge av at det blir færre stillinger i hjemmetjenesten. Reduksjonen i årsverk skal skje ved naturlig avgang der en ikke ansetter i ledige stillinger.

Bodil Sivertsen skal drive en kommune på lavbudsjett om dagen. Det smerter.

Vil kutte VTA-plasser

I dag deler ni personer med psykiske lidelser 3 VTA-plasser i Sandnes Proservice.

Nå vil rådmannen legge ned tilbudet som dekkes fullt ut av kommunen.

– Dette vil gi de aktuelle deltakerne et dårligere tilbud, innrømmer rådmannen.

Rådmannen har varslet en gjennomgang av absolutt alle investeringer. Til høsten kommer du nye forslag til kutt når ytterligere 200 millioner kroner skal kuttes.

Et prosjekt som har fått navnet omstilling og innsparing, Sandnes 2025, skal se på innsparinger innenfor alle tjenesteområder.

Det er satt ned flere arbeidsgrupper som jobber med ulike prosjekter for omstilling. Gruppene skal komme med forslag til nedskjæringer, i tillegg til organisatoriske og strukturelle grep, skriver rådmannen i perioderapporten.

Rammen for låneopptak 2020 reduseres med nærmere 30 millioner kroner. Noe som gir et samlet låneopptak i 2020 på 740.519.000 kroner.

Publisert: