Politikerne i driftsstyrene må skjerpe seg

Lærerne mener driftsstyrene ved skolene i Stavanger fungerer dårlig, men driftsstyrene er godt fornøyde med seg selv.

Oppvekstpolitikere: Høyres Aleksander Stokkebø, til venstre, og Venstres Rune Askeland vil beholde driftsstyreordningen, men forbedre den.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

- Hesten er syk, vi må prøve å gjøre den frisk, hvis ikke må den skytes, sier skolepolitiker Rune Askeland om ordningen. Det svake punktet handler om politikerne selv.

Driftsstyrene fatter de viktigste avgjørelsene på skolen, så som budsjett og årsplan. Det består av to representanter fra foreldrene, to fra undervisningspersonalet, en fra andre tilsette og en ekstern representant fra kommunen som er en politiker (oppnevnes av oppvekststyret). I tillegg møter rektor og to representanter fra elevene med tale og forslagsrett.

Ordningen ble innført i 2002.

En evaluering av ordningen er nå gjennomført. Driftsstyrene mener at de har passende oppgaver og bidrar til å øke foreldre og ansattes innflytelse, noe Utdanningsforbundet langt på vei er uenig i. Utdanningsforbundet er helt eller delvis uenig i de seks påstandene i spørreskjemaet, mens driftsstyrene er helt eller delvis enig i de samme.

I DENNE TABELLEN får du resultatene.

PåstandSkåre (1-5) fra driftsstyrene Skåre (1-5) fra Udanningsforbundet
1. Driftsstyret har reell myndighet4,002
2. Driftsstyret har passende oppgaver4,352
3. Driftsstyret kan påvirke beslutninger som skal tas av direktøren/rådmannen3,131
4. Driftsstyret bidrar til å øke elevers/foreldres/ansattes innflytelse på skolens drift4,652
5. Driftsstyret bidrar til et godt samarbeid mellom de ulike grupperingene på skolen4,702
6. Driftsstyret bidrar til å øke interessen for arbeidet i skolens rådsorganer4,262
Forklaring: 1 er helt uenig. 2 er delvis uenig. 5 er helt enig, 4 delvis enig.
Svarprosent: 24 av driftsstyrene har besvart, en deltakelse på 60 prosent.

Dårligst

Det både Utdanningforbundet og driftsstyrene mener fungerer dårligst, er påvirkningskraften oppover mot direktør og rådmann.

«I praksis opplever man ofte at det blir vanskelig for personer utenfor skolen å skaffe seg nok innsikt» og «Driftsstyret er ikke kompetent nok til å mene for mye i dybden på saker som angår pedagogiske og økonomiske valg», skriver forbundet i sine merknader.

– Det som er viktig for oss, er at rektorene har det faglige hovedansvaret. Driftsstyrene må også få skikkelig opplæring. Det er flott at politikerne engasjerer seg i skolen, derfor bør de også stille på møtene i driftsstyrene; - nå har oppmøtet vært litt varierende, svarer Inger Grødem Haraldsen er leder av Utdanningsforbundet i Stavanger.

Kommunalt foreldreutvalg har funnet «det lite hensiktsmessig» å svare på spørreskjemaet, men melder tilbake at foreldrene er fornøyd med dagens ordning.

Rektorene

Skolesjefen har drøftet ordningen med rektorene (lederforum den 11. mai) og blant annet fått disse tilbakemeldingene:

  • Misforhold mellom ansvar, myndighet og medlemmenes kompetanse (underforstått; for mye myndighet og for lite kompetanse).
  • Viktig at de politikerne som er oppnevnte møter og deltar (underforstått: for mange gjør ikke det).
  • Personavhengig: Gode erfaringer fra mange skoler både når det gjelder oppmøte og engasjementet til både driftsstyreleder (foreldrerepresentant) og politisk oppnevnt representant, og noen dårlige erfaringer.
Aleksander Stokkebø (H) som selv er med i to driftsstyrer, fremmer flertallspartienes forslag som blir vedtatt onsdag kveld.

Forbedringstiltak

– Har du en syk hest, må du enten skyte den eller prøve å gjøre den frisk. Vi får nå først prøve å gjøre den frisk, sier Rune Askeland, nestleder i oppvekststyret. Han mener det svakeste punktet med ordningen er at flere av politikerne i driftsstyrene møter for sjeldent opp.

Aleksander Stokkebø (Høyre) mener evalueringen bekrefter at ordningen er god, men at kontakten mellom politikerne i driftsstyrene og oppvekststyret må bli bedre.

Medisinen Høyre, Venstre, KrF og Sp nå vil ta i bruk for å gjøre ordningen bedre er denne:

  • Rådmannen skal ha et årlig møte med driftsstyrelederne.
  • En arbeidsgruppe skal se på om reglementet kan endres/forbedres.
  • Driftsstyrene skal kunngjøre sine vedtak på skolens hjemmesider og sende de til oppvekststyret.
  • Rådmannen skal legge fram en sak om hvordan kontakten mellom driftsstyrene og medlemmene av kommunalstyret for oppvekst kan styrkes. Ett alternativ kan være å kutte ut politikerrepresentantene i driftsstyrene og heller innføre møter mellom driftsstyrene og oppvekststyret en gang i halvåret. Et annet alternativ kan være at i stedet for å ha en politiker i hvert driftsstyre, kan det oppnevnes færre politikere som sitter i flere styrer.

Aleksander Stokkebø (H) som legger fram forslaget i oppvekststyret onsdag kveld, sitter selv i driftsstyret både på Sunde og Revheim og er vara til driftsstyret på Teinå. Han har gode erfaringer med det.

– Nyttig og veldig givende. Det er viktig å vite hvordan ting oppleves ute i skolen hos de som har støvlene på. Det kan være ulike utfordringer og muligheter på ulike skoler, sier han.

Vil gi foreldrene flertall

Kristoffer Sivertsen fra Frp (stående i midten) får ikke med seg leder Sissel Knutsen Hegdal (H) og nestleder Rune Askeland (V) og resten av oppvekststyret på å bytte ut den politiske representanten i driftsstyrene med en til fra foreldrene.

Kristoffer Sivertsen fra Frp vil fremme forslag om at den politiske representanten i hvert driftsstyre skal bli erstattet av en forelder slik at det blir tre foreldre i hvert driftsstyre.

– Med mitt forslag vil foreldre ha styringen, for lederen som er en av foreldrene har den avgjørende stemmen ved stemmelikhet, sier Frp-politikeren.

Hans forslag får ikke støtte fra de andre partiene.

Publisert: