Mener kommunens nye øl-regel er ulovlig

Festival-gjengere i Stavanger får bare kjøpe to øl av gangen. – Festivaler bør ikke godta denne regelen, mener Frp-leder Kristoffer Sivertsen.

Publisert: Publisert:

God stemning på Mods-konserten i 2012. Foto: Jarle Aasland

 • Cornelius Munkvik
  Journalist
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Verken under Den store sommerfesten med Justin Bieber eller under Mablis var det lov å kjøpe flere enn to øl av gangen. Denne ordningen vil også gjelde på Viking stadion fredag og lørdag, når blant annet Mods skal innta scenen.

LES OGSÅ: - Jeg er ikke sur, jeg er fly forbanna!

– Denne regelen er ulovlig. Festivaler bør ikke godta den uten videre. Det er ikke slik at administrasjonen i Stavanger kommune kan dytte generelle regler inn i regelverket, sier Sivertsen, som er leder i Stavanger Frp.

Het debatt

Det administrative vedtaket har ført til en opphetet debatt på sosiale medier. Flere politikere er blant dem som har engasjert seg. Blant andre Venstres Annamaria Gutierrez, som er leder for kommunalstyret for kultur og idrett. Under Mablis-festivalen uttalte hun at hun er forbannet på den nye øl-regelen.

Sivertsen krever at saken blir belyst under tirsdagens møte i kommunalutvalget. På sakskartet står «Statusrapport til skjenkeutvalget – saker etter alkoholloven – første kvartal 2017». Frp ønsker svar på hvordan to øl-regelen ble til.

LES OGSÅ: Se bildene fra den andre festivaldagen på Våland

– Slik det blir kommunisert av direktøren for bymiljø og utvikling i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, virker det som om administrasjonen på eget initiativ har laget en helt ny og generell regel. Frp vil i neste kommunalutvalgsmøte kreve at denne regelen fjernes, sier Sivertsen.

Vedtatte retningslinjer

I tidligere saker har direktør Skjørestad blitt sitert på at politi, skjenkekontrollen- og bevillingsseksjonen har drøftet tiltak for å redusere beruselsesnivået på festivaler.

Les også

Se bildene fra Sola Airshow

Les også

Se bildene fra Sola Airshow

Videre har han forklart at to øl-regelen ble oppsatt som et vilkår og formidlet videre til arrangører i møter og i brev. Sivertsen reagerer på dette.

– Det virker som om administrasjonen har laget en generell regel. Det har ikke administrasjonen hjemmel for. Dette er ikke det samme som å se på hvilke regler som skal gjelde for én konkret festival. Dette kan administrasjonen gjøre i forbindelse med tildeling av skjenkeløyver. Å lage en generell regel for skjenking er noe helt annet, mener Sivertsen.

Skjørestad svarer dette i en sms:

«Det gis selvsagt et eget formelt vedtak til hver enkelt arrangør med en rekke oppsatte vilkår - dette er vedtak og vilkår som kan påklages . Dette er så langt jeg kjenner til ikke påklaget, ikke nå og helle ikke når vilkåret var 4 enheter pr salg.»

Hvorfor nå?

I fjor fikk man kjøpe fire øl av gangen under for eksempel Mablis. Sivertsen har ikke fått noen forklaring på hvorfor administrasjonen mener det er nødvendig å gjøre regelen strengere.

– Hvorfor nå? Hva har gjort at situasjonen har endret seg? Jeg vet ikke. Det sentrale her er at regelen, slik jeg ser det, er ulovlig, sier Frp-lederen, og viser til det rådmannen skriver i saksfremlegget til tirsdagens møte i kommunalutvalget:

«Rådmannen har (…) satt som vilkår at det kan maks skjenkes to alkoholenheter per kjøpstilfelle, i motsetning til 4 alkoholenheter som har vært praksis tidligere. Dette ble oppstilt som vilkår på Den store sommerfesten, og fungerte fint.»

Evalueres etter sommeren

– Administrasjonen kan gi vilkår til enkeltfestivaler, men jeg mener at den har laget generelle regler. Kommunaldirektør Leidulf Skjørestad sier jo selv i et intervju med Byas at praksisen vil bli evaluert etter sommeren, sier Sivertsen.

– Frp vil i møtet i kommunalutvalget kreve at kommunen forholder seg til de politisk vedtatte retningslinjene og til alkoholloven, og ikke går utover sine fullmakter, sier Frp-lederen, som viser til lovkommentaren til alkoholloven paragraf 4–3

Her står følgende: «Dersom et fastsatt vilkår er ulovlig, vil det i utgangspunktet føre til at vilkåret faller bort. Unntak gjelder der vilkåret har vært en vesentlig forutsetning for at bevilling i det hele tatt ble gitt. I disse tilfelle vil bortfallet av vilkåret kunne medføre at selve bevillingsvedtaket bortfaller. Fastsettelse av nye vilkår i løpet av bevillingsperioden kan bare skje i den utstrekning forvaltningsloven paragraf 35 tillater det.»

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Signalbygget på Forus skal rives. Her er de nye planene

 2. Rødt legger lokk på saken. Slik forklarer Stavanger-politikeren hvorfor hun bryter ut

 3. Regler for utbetalinger til politikere og partier er kjent ulovlig. Det kan få landsdekkende konsekvenser

 4. Elbiler må betale mer

 5. Elg skutt ved Sandvedparken

 6. Folk valfarter til Helleland for å se på det som kan bli et gruveeventyr

 1. Mablis
 2. Festival
 3. Stavanger FrP
 4. Kristoffer Sivertsen
 5. Viking stadion