Må være forsiktige med hvordan Langeland-saken omtales, sier UiS-styremedlem

- Det må være en saklig kobling til jobben for at det skal være en arbeidsgiversak, sier styremedlem på UiS Svein Erik Tuastad. Han mener man skal være forsiktige med å kommentere hvordan Langeland-saken burde bli behandlet.

Svein Erik Tuastad sier at man må vurdere om hva folk gjør i privatlivet skal ha konsekvenser for jobben.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I etterkant av offentliggjøringen av meldingene UiS-professor Nils Rune Langeland sendte til flere kvinner og tidligere studenter, har det blitt diskutert i hvilken grad meldingene påvirker Langelands arbeid.

– Dette er en sak hvor man må avklare hva som er jobbanliggende, og hva som tilhører privatsfæren, sier Tuastad, som er styremedlem og ansattrepresentant for vitenskapelig personale ved UiS.

– Til å gjøre den vurderingen, har universitetet en profesjonell organisasjon og gode ledere.

Rett til en viss beskyttelse

– Det er ikke rett at jeg skal ha en mening her og nå om hva universitetet gjør og har gjort helt konkret, sier Tuastad.

– Jeg syns de som uttaler seg helt konkret om hvordan arbeidsgiver håndterer saker, skal være litt forsiktige. Selv folk som driter seg ut, har rett til en viss beskyttelse. Det betyr ikke nødvendigvis at man lar være å gjøre noe.

Ifølge Tuastad er det heller ikke alt som nødvendigvis skal diskuteres offentlig.

– I slike saker gjelder to forskjellige ting. For det første gjelder det forholdet mellom den private sfæren og den offentlige sfæren, altså hva som hører til i en offentlig samtale, og hva som ikke gjør det. For det andre handler det om i hvilken grad ting folk gjør i privatlivet sitt, skal ha konsekvenser for jobben. Det er et annet spørsmål.

Klager fra studentene

Etter publiseringen av meldingene, har studentorganisasjonene Pedagogstudentene og Foreningen for studentene ved IKS (FIKS) sendt inn klage til UiS hvor de skriver at «studentene fortjener, og krever, et svar.»

– For vår del, handler det om at Pedagogstudentene ikke liker de holdningene han har og måten han uttrykker seg på til kvinner, sier Jørgen Jakobsson, lokallagsleder for Pedagogstudentene ved UiS.

I klagen, som ble sendt til rektor ved UiS, dekan ved det humanistiske fakultet, og instituttleder for IKS, skriver Jakobsson, sammen med Grethe Marie Strom, leder for FIKS, at de stiller spørsmål ved Langelands egnethet til å være sensor for kvinnelige studenter.

– Vi er bekymret for hvordan dette kan påvirke hans evne til å være veileder for studentene.

Aftenbladet kjenner ikke til at noen av meldingene er sendt til nåværende studenter eller tidligere studenter mens de fremdeles studerte ved universitetet.

Jakobsson sier at de er bekymret for at Langelands handlinger ikke skal få tydelige konsekvenser, og referer til episoden fra 2014 da Langeland publiserte et nedlatende innlegg om pakistanere på sin Facebook-side.

– Sist gang fikk vi ikke vite hva konsekvensene ble. Denne gangen vil vi kreve at vi får vite hva som skal skje med ham, for det kan ikke fortsette slik, sier Jakobsson.

Strenge regler for studenter

Ifølge Jakobsson virker det som om universitetet stiller ulike krav til hva som er akseptabel oppførsel for studenter og hva som er greit for de ansatte.

– Vi ytrer bekymring når vi som studenter blir ilagt strenge krav om hvordan vi skal oppføre oss, mens de ansatte ikke må forholde seg til disse.

– Dette er slik som trampes ned på hos studenter. Vi får ikke beholde studieplassene våre om vi oppfører oss slik.

Dette sier universitetet om saken:

Vanskelig situasjon

– Det som denne saken viser med all tydelighet, er hvilken situasjon samfunnet er i etter at vi har begynt å bruke sosiale medier, sier Tuastad.

– Nå forsvinner ikke ting. De blir værende og spredd for hele verden. Det skaper en ny situasjon uten klare institusjonelle kjøreregler.

Publisert: