Frykter stadige brot på teieplikt ved Stavanger fengsel

Arbeidsmiljøet for dei tilsette ved fengselet si helseteneste er ikkje forsvarleg, meiner kommunen. Dei frykter plassmangel og ueigna lokaler gir stadige brot på teieplikta.

Legevaktsjefen i Stavanger frykter sensitive opplysningar kan hamne på ville vegar i Stavanger fengsel. Små lokale gjer det vanskeleg å halde teieplikta.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement