Trollpikken kan bli fredet

Den første geologiske fredning i Norge var av Ruggesteinen i Sokndal. Kan en fredning av Trollpikken i Egersund bedre sikkerheten til den nå så berømte fjellformasjonen?

Mer enn 10 000 turgåere har trolig beundret Trollpikken etter at den ble heist på plass igjen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Trollpikken er på plass igjen. Det sørget ingeniørkunst fra Bertelsen & Garpestad og Aker Solutions for. Nå er mange opptatt av sikkerheten til den spesielle fjellformasjonen. For noen måneder siden var Trollpikken en kuriositet som man fniste litt av, og som trollpikkentusiastene trodde ville trenge fem - seks parkeringsplasser ved Kjervallveien. I dag er Trollpikken næringsutvikling, arbeidsplasser og friluftsliv og parkeringsplassen er diger. Derfor er alt rundt fenomenet Trollpikken annerledes nå enn for to-tre måneder siden.

Trollpikken er ikke lenger bare en stein. Gjenreisingen fylte den med innhold. Egersunderne merker godt at byen har fått en trollpikkturisme. Derfor har Trollpikken nå fått en verdi i kroner og ører og sikkerhet har blitt et tema.

Fredning

Pål Thjømøe i Magna Geopark ser ikke bort fra at en fredning kan heve terskelen for hærverk. Det er forskjell på det å dele en stein i to og det å dele et fredet kulturminne i to. Han stiller imidlertid ett krav.

- Grunneieren må være enig.

Det er ikke mange geologiske fredninger i Norge. I Stavanger er fire flyttsteiner vernet. Ruggesteinen i Sokndal ble fredet i 1923. Det er faktisk den første geologiske fredning i Norge, sier Thjømøe.
Han forteller at Dalane er et spesielt område når det gjelder steinfenomener. I tillegg kan vi se dem. Dalane er ikke like gjengrodd som resten av landet. Steinsorten anortositt er svært hard. Det gir dårlig vekstgrunnlag for trær og planter. Trollpikken i et åpent landskap, og Trollpikken i en skog, er to forskjellige opplevelser.

- Hvis grunneier er enig, hadde det vært fantastisk og fått fredet Trollpikken. Vi merker veldig godt at bevisstheten rundt naturen er økende i befolkningen. Det er faktisk ganske mange naturfenomener som kunne vært fredet, sier han.

Andre steiner

Han nevner spesielt syngesteinene. I Magma Geopark finnes 10-12 slike.
- Det kan ligge to identiske steiner ved siden av hverandre. Den ene synger når du slår på den, den andre er helt stille. Vi aner ikke hvorfor noen synger. Fra gammelt av slo folk på syngesteinene. Det var for at de underjordiske ikke skulle komme opp. En av syngesteinene ligger på Kjervall, ikke langt fra Trollpikken.
Han forteller at det jobbes med skilting og ikke minst med et skikkelig løypenett. Thjømøe håper at det kan komme en sammenhengende sti fra Trollpikken til Stoplesteinan. Steinsirkelen Stoplesteinan ligger på en bakketopp like utenfor Egersund. Sørfylkets mest spennende attraksjon er vanskelig å finne og kommunen vil ikke ta ansvar for å klippe gresset rundt steinene.

- Papirene ligger klare til signering. Vi mangler bare underskriften til grunneier, sier Thjømøe.

Støtteordninger

Audun Steinsnes hos Fylkesmannen sier at det finnes ordninger for grunneiere i verdifulle landskapsområder som gjør at de kan få penger til skjøtsel. Grunneiere på Auglend på Eigerøy får slik støtte.

- Nodlandsheie, der Trollpikken ligger, er en del av den verdifulle kystlyngheia. Her vokser sjeldne blomster som bakkesøte og klokkesøte. De trives best i ugjødsla mark.

Han sier at de som forvalter naturen rundt Trollpikken kan søke om tilskudd. De må da skjøtte området, men ut over det binder de seg ikke opp for framtiden.

Publisert: