Barne- og ungdomspsykiatrien: Sju tilfeller av svært alvorlig vold

Volden mot ansatte i barne- og ungdompsykiatrien ved Stavanger universitetssjukehus øker. Foto: Anders Minge

Volden mot ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien i Stavanger øker. Det bekymrer Arbeidstilsynet.

Les hele saken med abonnement