Stor oversikt: Her kan du feire sankthans

I år faller sankthansaften på en lørdag og dermed ligger mye til rette for skikkelig bålkos. Men husk boblejakka, og vær forsiktig med fyrstikkene.

Dave Pickett og Christian Aasland jobber på spreng for å lage bålet klart til sankthansfest på Tou Scene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

Fredag formiddag var riggingen i full gang ved Tou scene i Stavanger. Etter flere år er bålet i østre bydel en innarbeidet tradisjon som trekker mange mennekser fra bydelen og andre steder.

Det største arrangementet i Stavanger er nok likevel det tradisjonsrike bålet på Valuen badeplass, der Vaulen skolekorps bidrar med toner til bålknitringen.

Ved Vannassen på Åsen i Stavanger spiller Kvaleberg skolekorps.

Les mer:

Les også

Ildfri sankthansfest i Fargegata

Bare tre er lov

På sankthansbålet skal det kun rent trevirke. Med dette menes det ubehandlet trevirke fra hager, skog og mark, samt avfallstrevirke som er ubehandlet.

Dette er forbudt å kaste på bålet:

 • Avfall som bygningsmaterialer
 • Trykkimpregnert og malt trevirke
 • Plast

Når disse brennes avgir de giftige gasser som er direkte helseskadelige og miljøforurensende. Noe å tenke på med tanke på at det er mange små barn med små lunger som ofte står og ser på disse sankthansbålene og kan få i seg de farlige gassene.

 • Søppel har heller ingenting på et sankthansbål å gjøre.

Les mer:

Les også

Alle burde ha en bålpanne i livet

Brannvesenet følger med

Brannvesenet planlegger, tradisjonen tro, en inspeksjonsrunde før bålene tennes opp.

– Vi tar alltid en runde for å se sjekke at vi ikke finner ting som ikke hører hjemme på et bål, men de siste årene har folk blitt mye flinkere. Før brukte folk sankthansbålet til å rydde i kjelleren, men slik er det ikke lenger, forteller Rune Einar Håland, seksjonsleder, brannforebyggende avdeling Rogaland brann og redning IKS.

Dave Pickett og Christian Aasland forbereder sankthansbålet ved Tou scene i Stavanger.

Finner de derimot ting på listen over, ber de om at tingene blir fjernet.

– Det pleier aldri å være noe problem. Folk er heldigvis lydhøre.

Han minner om § 3 Generelle krav til aktsomhet som sier at alle som gjør opp ild har et særskilt ansvar for sikkerheten.

Brannvesenet ber alle bålansvarlige sørge for at det er markert en sikkerhetssone rundt bålene slik at ingen, og spesielt ikke barn, kommer for nære.

– De som har meldt inn bålet er ansvarlig for sikkerheten. De må også vurdere om været et godt nok til at bålet kan tennes opp.

400 innmeldte bål

Torsdag utløp fristen for å melde inn bål til brannvesenet. Totalt er det meldt inn 420 bål, litt flere enn i fjor.

Brannvesenet sørget tidligere for vårens heteste diskusjon da etaten innførte total grillforbud, også i egen hage. Grillforbudet ble opphevet, noe som betyr at det er lov å grille seg både det ene og andre på engangsgrillen under sankthansfeiringen, men Håland minner likevel folk om at de må være forsiktige.

– Påse at grillen står på sikkert underlag, blir skikkelig slukket etter bruk og kastet på forsvarlig vis.

Generelle bålforbudet gjelder som vanlig fra 15. april til 15. september.

Her er noen av arrangementene sankthansaften. Listen er hentet fra brannvesenet og er basert på søknader om å tenne bål.

Stavanger

Vannassen kl. 20.30

Vaulen badeplass kl. 20.00

Forusstraen vel kl. 19

Vardeneset kl 19.15

Tou Scene kl. 18.00

Møllebukta kl. 18

Randaberg:

Vistestraen kl. 20

Rennesøy

Fjøløy fort kl. 18

Klepp

Skeieparken, mellom flystripa og sjøkanten, kl. 19

Sandnes

Stokkelandsvatnet, neset ved Kvålamarka kl. 20

Fredrik Stangs gate, Giske kl. 19

Gjesdal

Mosaberget lekeplass, kl. 18.00.

Dirdal båthavn, kl. 20.00

Varaliå, kl. 17

Time

Hognestad stadion, kl. 20.00

Sola

Skadberg sør, fotballbanen kl. 19

Strand

Jørpelandsholmen, kl. 18.00

Her er kravene til dem som vil brenne sankthansbål:

 • Det skal utpekes en ansvarshavende person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålbrenningen må skje på en slik måte at det ikke medfører fare for brann.
 • Bålet skal plasseres på ubrennbart underlag, i god avstand fra brennbart materiale (vegetasjon, bygninger og så videre).
 • Bålet skal ikke lages større enn hva man klarer å ha kontroll på.
 • Sørg for lett tilgang til slokkevann under bålbrenningen (f. eks. store vannbøtter).
 • Det skal kun brennes tørt rent, ubehandlet trevirke. Det er ikke tillatt forbudt å brenne avfall.
 • Bålet skal ikke forlates før den er fullstendig slukket, og området skal ryddes etter bålbrenning
 • Brannvesenet kan nekte bålbrenningen hvis forutsetningene ikke er oppfylt eller værforholdene gjør det nødvendig.
 • Tillatelse fra grunneier må innhentes i forkant av bålbygging.
Foreløpig bare en tilfeldig stabel med planker og treverk, men i morgen blir det skikkelig sankthansbål ved Tou scene. Christian Aasland og Dave Pickett i aksjon.
Publisert: