• Helsesjef Tord Haaland i Stavanger kommune er bekymret for rekrutteringen av nye fastleger. Vigdis By/Stavanger kommune

Stavanger sliter med å få tak i nye fastleger

Helsesjefen i Stavanger er bekymret. Færre søker på ledige fastlegehjemler. Det samme skjer i Sandnes.