• Stavanger kommune slit med over 100 år gamle røyr. Kvart år skal dei bytte ut over seks kilometer med gamle røyr, men i fjor klarte dei berre halvparten. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Stavanger har mellom 60 og 80 lekkasjer i gamle vassrøyr årleg

STAVANGER: Utskiftinga av dei over hundre år gamle vassrøyra, kosta kommunen 28 millionar i fjor. Då skifta dei berre halvparten av det som er målet.