• Fride Solbakken (H) vikarierte torsdag som leder i kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune. Både hun og resten av utvalget sluttet seg Rogaland revisjons anbefalinger for å gjøre fylkeskommunen til en mer profesjonell selskapseier. Til venstre Aps Alan G. Thompson og til høyre fylkeskommunens kontrollsjef Mette Moen. Ove Heimsvik
    Galleri

Blir fylkeskommunen mer proff etter dette?

Rogaland fylkeskommune må få et langt tettere og mer profesjonelt forhold til det å være selskapseier, mener fylkeskommunens eget kontrollutvalg. I løpet av få møteminutter torsdag omfavnet politikerne anbefalingene fra Rogaland revisjon.