• Preikestolen er naturlig nok ikke i et byområde. Det skal det heller ikke regnes som etter 2020 når Forsand blir en del av Sandnes kommune. Pål Christensen

Regjeringen: Nei, Forsand, Finnøy og Rennesøy er ikke byområder

Avklaringen øker sjansen for at Nord-Jæren skal innfri målet om null vekst i personbiltrafikken også etter at Stavanger og Sandnes får nye kommunegrenser i 2020.