Blidensol gir seg ikke i hijab-saken

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) mener at forbudet mot hijab ved Blidensol sykehjem i Stavanger ikke er lovlig. Talsmann Thomas Middelthon mener dette ikke får noe å si for det vedtaket som er gjort.

Hijab-forbudet er ulovlig, fastslår Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

– Dette er bare en rådgivende beslutning. Derfor gjør det ingen forskjell. Vi har merket oss at en liknende sak gikk like til Høyesterett i Danmark, der det endte med at et pleiehjem hadde full rett til å pålegge sine ansatte å gå med likt arbeidsantrekk, og da uten hijab,, sier Thomas Middelthon.

Middelthon feirer sin 80-årsdag tirsdag og bedyrer at avgjørelsen fra likestillings- og diskrimineringsombudet ikke har lagt noen demper på stemningen.

– Det er helt allright, det hun skriver, men hun er bare en person, hun også. Vi har ikke hatt til hensikt å nekte de som alt jobber her, å gå med hijab. Vedtaket vårt retter seg kun mot fremtidige ansettelser, der vi regner med at det blir stadig flere med muslimsk bakgrunn blant søkerne, sier Middelthon.

Les også

Hodne og Bayan møtes i lagmannsretten

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm mener Middelthon tar feil når han betegner avgjørelsen som «rådgivende»

– LDO har fått i mandat fra Stortinget å føre tilsyn med og tolke bestemmelsene i diskrimineringsloven. I dette tilfellet mener vi at arbeidstakere blir diskriminert på grunn av religiøst uttrykk, noe som igjen begrenser deres religionsfrihet. dersom sykehjemmet mener dette er feil, er de i sin fulle rett til å bringe avgjørelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan gi et pålegg om etterlevelse, Hvis ikke pålegget følges, kan nemnda fastsette tvangsmulkt, sier Bjurstrøm.

– Men det stemmer at dere ikke har noen direkte sanksjonsmulighet?

– Det stemmer, sier Bjurstrøm.

Gikk fra styret

Thomas Middelthon rykker nå opp fra varamannplass i styret til fast plass etter at styremedlem Karen Hirth Thorsen trakk seg etter styremøtet sist tirsdag. Hirth Thorsen sier at respekt og likeverd er viktige verdier for henne, og at hun ikke synes dette harmonerer med det vedtaket styret har gjort i hijab-saken.

– Utover det vil jeg ikke kommentere saken, sier hun til Aftenbladet.

Klagen til Likestillingsombudet er sendt inn av en ansatt som har vært ansatt ved Blidensol i seks år.

Diskriminert?

Hun viser til vedtak av 2. september 2016 fra driftsstyret ved sykehjemmet der det heter at:
«Alle ansatte ved B sykehjem (i kontakt med beboerne) skal bruke
arbeidsantrekk som er utlevert fra sykehjemmet, og det er ikke tillatt å bruke
religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinaskjerf».

Les også

Kommunen kan ikke stoppe Blidensols hijabforbud

Les også

Biskopen ut mot Blidensols hijab-nekt

Les også

Ordføreren: Blidensol må snu, hijabforbud uakseptabelt


Den ansatte mener at vedtaket er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av
etnisitet, religion og livssyn. Hun hevder
at vedtaket er rettet mot henne, siden hun bruker det religiøse plagget hijab.
Hun viser til at hun i løpet av de seks årene hun har arbeidet på Blidensol, aldri
har fått en negativ kommentar om hodeplagget sitt, tvert imot har hun bare fått
positive tilbakemeldinger fra beboere og deres pårørende. Videre viser hun til at
hennes kollegaer støtter henne og er mot vedtaket.

– Skremmende

Dagny Pedersen Welle, leder for driftsstyret ved sykehjemmet,
har i sin redegjørelse til ombudet blant annet anført følgende:

«Styret har mottatt reaksjoner mot hijab-bruken både fra ansatte og
pårørende (besøkende).

Styret har registrert at bruken av hijab ved sykehjemmet øker som følge av at
mange muslimer søker seg til omsorgsfaget/-yrket.

Les også

Blidensol-styrets ansvar å reagere i tide

Vår talsmann fikk nylig et spørsmål fra NRK som lød:
«Ville det være så galt om hele pleiestaben kom til å bruke hijab?»
Det er denne situasjonen vi har sett komme, og som vi ønsker å hindre. Selv om
hijab er et religiøst plagg, er det foruten å være fremmedartet og skremmende
for enkelte, også kontroversielt, - ikke på grunn avreligionen,- men fordi folk flest
mener det er kvinnediskriminerende. Slik blir det altså et spørsmål om
trosmarkeringdiskriminering mot kvinnediskriminering. Vi tar ikke standpunkt
til dette, men påpeker konflikten. Men hertil kommer at hijab så sterkt
markerer religion og religionstilhørighet. Hos eldre mennesker generelt og hos
demenspasienter spesielt er alt dette egnet til å skape forvirring om tilvante
forestillinger, standpunkter og tro og dermed skape utrygghet og frykt. Dette
mener vi våre pasienter må bli spart for. Av samme grunn ønsker vi at hjemmet
skal fremstå som helt religionsnøytralt.»

Ulovlig

Likestillings- og diskrimineringsombudet kommenterer dette slik:

«Negative holdninger, stereotypier eller kulturell bakgrunn kan uansett ikke anses å være saklige grunner for å forby hijab, verken generelt eller i enkelttilfeller. Reaksjoner fra ansatte og pårørende på bruk av hijab, som styret i
denne saken viser til, kan dermed heller ikke begrunne et forbud mot bruk av
hijab. Dette gjelder selv om bruk av hijab kan skape debatt, og noen oppfatter
slik bruk som kvinneundertrykkende og som en sterk markering av
religionstilhørighet og religionsutøvelse.»

Ombudet mener at de heller ikke har mottatt opplysninger som underbygger at bruken av hijab er forstyrrende for pasientene.

 -Selv om man i konkrete tilfeller kan være nødt å gjøre enkelte tilpasninger for å ivareta enkelte pasienter, er ikke ubehag eller uro hos pasientene grunn nok i selg selv til å kunne forby hijab, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.

Reaksjoner fra ansatte og pårørende tilknyttet bruk av hijab, som styret viser til, kan heller ikke begrunne et forbud mot hijab, skriver ombudet i sin uttalelse.

-Vi kan heller ikke se at bruk av religiøse plagg, herunder hijab, hindrer de ansatte i å utøve arbeidet tilfredsstillende, påpeker Bjurstrøm.

Forventet

Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier at avgjørelsen fra ombudet var som forventet.

Nestleder i styret, Kirsten Smedvig, sier følgende:

– Styret har nylig mottatt likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering av sykehjemmets vedtak om generell og nøytral uniform, og styret forholder seg nå til den klageretten og klagefristen som er gitt oss.

Publisert: