Storhaugbarn må vente fire år til på ny barnehage og skole

STVANGERBUDSJETTET: Småbarnsforeldre på Storhaug håper både på ny barnehage og ny skole. Begge deler er med i rådmannens forslag til økonomiplan, men blir ikke ferdig før i 2021.

Cathrine Stabel Eltervåg håper hun får barnehageplass til datteren Live på Storhaug neste år.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Storhaug mangler 200 barnehageplasser. Dermed må 200 barn gå på barnehager i andre bydeler.

Det er problematisk for mange og en grunn til at mange minoritetsspråklige takker nei til plass, i følge barnehagesjef Monica Buvig Stenseth. I Stavanger går 69,1 prosent av de minoritetsspråklige barna i barnehage, det er lavere enn landsgjennomsnittet på 76 prosent. Kommunen ønsker å få opp andelen.

60 millioner kroner er satt av i økonomiplanen til ny barnehage på Storhaug på 90 plasser. 273 millioner kroner er satt av til ny skole på Storhaug på 21 klasserom. Begge skal stå klar i 2021.

-Tungvint

Småbarnsforeldre fra Storhaug Aftenbladet treffer på helsestasjonen, er glade for det, men hadde håpet begge deler skulle skje tidligere:

– Storebroren gikk først to år i Bekketunet i Hillevåg før vi heldigvis fikk plass i Nymannsveien. Jeg håper Live (6 mnd) også får plass der når hun blir stor nok, slik at jeg slipper å sykle til Hillevåg med henne og så tilbake til byen igjen for å gå på jobb slik jeg måtte med han. Det var tungvint. Jeg merker godt hvor herlig det var å få plass til han i gangavstand fra der vi bor. Det har også gjort at vi har blitt bedre med andre barn og foreldre i nærområdet, noe som også vil være bra når han begynner på skolen, sier Cathrine Stabel Eltervåg.

Hun har også et sterkt ønske om at ny skole skal stå klar fortest mulig, helst til sønnen begynner på skolen om tre år. Ved Nylund skole må noen av elevene holde til i brakker på Midjord fordi skolen er «sprengt».

Jacqueline de Venecia med datteren Ine Ottosen.

Jacqueline de Venecia trenger barnehageplass neste år til datteren Ine som nå er et halvt år. Hun har søkt om plass i tre barnehager i nærheten av Nymannsveien hvor hun bor.

Hun håper virkelig hun slipper å dra til andre bydeler:

– Jeg har ingen bil, da blir det buss, og det blir tungvint, sier de Venica som også har en sønn på seks år ved Nylund skole. Samboeren har et barn på ti år på Nylund.

– Vi håper ny skole kommer raskt, sier hun.

Louise Einarson med sønnen Sigurd (6) er blant de mange småbarnsforeldrene på Storhaug som håper på barnehageplass i bydelen.

Louise Einarsson håper på barnehageplass til sønnen Sigurd fra januar av, helst nær Lervig-området.

– Det aller viktigste er å få plass slik at jeg kan begynne å studere igjen. Men det er klart det hadde vært en fordel å få plass i nærheten av der vi bor, og helst før Sigurd blir fire år, sier hun.

Våland og Tasta

Rådmannen vil også bruke 50 millioner til ny barnehage på Våland for 75 barn slik at den kan stå ferdig 2021.

– Hovedgrunnen til det er at vi har flere midlertidige plasser i Bekkefaret-området. Midlertidigheten handler om både bygg og tomter. Det vil være bedre med en ny permanent barnehage. Men vi kan ikke ta bort de midlertidige plassene ennå fordi mange fra Storhaug nå bruker disse. Men når Storhaug får ny barnehage, kan vi gjøre det, forklarer barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

148 millioner skal brukes på fire barnehager på Tasta:

Barnehagen Tasta som nå holder til i modulbygg skal få ny permanent bygning. Ferdig 2019.

Ytre Tasta avdeling Vardeneset og Tastavarden avdeling Smiene skal bygges nytt og større. Ytre Tasta avdeling Eskeland skal rehabiliteres. Disse tre skal ferdigstilles 2021.

Les også

Fem barnehager foreslås nedlagt i Stavanger

Skolebygg

Skoler for 1,1 milliarder kroner skal bygges i perioden 2018–2021. I tillegg til Storhaug skole gjelder det disse fire:

Gautesete skole, rehabilitering og ombygging til 150 millioner kroner. Ferdig 2019.

Madlamark skole, opprusting pluss idrettsanlegg og svømmebasseng til både idretts- og skoleformål 270 millioner kroner. Ferdig 2021.

Vaulen skole, rehabilitering og utvidelse inklusiv bydelskulturskole: 286 millioner kroner. Ferdig 2022.

Tastaveden skole, rehabilitering og fornyelse til 185 millioner kroner. Ferdig 2022.

Les også

Oppvekststyret vil ikke ha «skolemaskiner»

- Til tross for økonomiske utfordringer klarer vi å videreføre mesteparten av det vi er i gang med og i tillegg innfrir vi nye krav fra myndighetene på en god måte. Jeg er rimelig trygg på at kvaliteten vi har i barnehager, skoler og ungdom og fritid skal videreføres i 2018, sier assisterende rådmann Per Haarr.

– Ikke det store sjokket

På driftsbudsjettet er der verken store kutt eller påplussinger for skolene.

– Skole er omtrent på status quo pluss penger til å innfri nye krav fra staten og et effektiviseringskrav på 0,4 prosent, som assisterende rådmann Per Haarr utrykker det.

Til tidlig innsats legges det inn 2,5 millioner kroner mer årlig. De andre påplusningene kommer som følge av elevveksten (3,3 mill) og nye krav fra staten: økte kompetansekrav til lærerne (0,5 mill) og ferdighetsprøve i svømming for 1.-4. trinn (1 mill).

Altså langt mindre til skole enn økningen på 25 millioner kroner årlig framover som flertallspartiene gikk inn for da de i fjor behandlet handlings- og økonomiplanen for 2017–2020.

Økningen på ni millioner kroner til ungdomsskolene som bystyret la inn tidligere i år, blir videreført.

Les også

Nå er det ungdomsskolen sin tur

Det største kuttet på skolebudsjettet er et effektiviseringskrav på 0,4 prosent (et krav som gjelder hele kommunen. Hva det vil si, hva man skal «effektivisere» er ikke bestemt, det må de jobbe med framover). Det utgjør 5,5 millioner kroner.

– Dette var ikke det store sjokket, selv om vi hadde ønsket en styrking som kunne bidratt til økt lærertetthet, sier leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, Inger Grødem Haraldsen til Aftenbladet.

Mer til spesialundervisning

12 millioner mer skal brukes til spesialundervisning. De pengene tas fra vanlige elever og overføres altså til de med særlige behov.

– Det er ikke noe nytt som skjer, bare en synliggjøring av behovene. Veksten i behovet er 12 millioner, forklarer assisterende rådmann Per Haarr.

Utdanningsforbundet reagerer: - De 12 millionene til spesialundervisning tar rådmannen rett ut av klasserommene. Dette vil gjøre det vanskeligere å gi tilpasset undervisning, som igjen kan føre til økt behov for enda mer spesialundervisning på sikt, sier leder Inger Grødem Haraldsen.

De 12 millionene til spesialundervisning tar rådmannen rett ut av klasserommene. Dette vil gjøre det vanskeligere å gi tilpasset undervisning, som igjen kan føre til økt behov for enda mer spesialundervisning på sikt.

Friskolene får 1 millioner kroner mindre til spesialundervisning.

SFO-prisen øker fra 2.855 kroner i august 2017 til 2.921 kroner i august 2018.

Flere helsesøstre

Skolehelsetjenesten får tre nye helsesøstre.

– Ungdomsskolene i Stavanger har en ok dekning. Helsedirektoratet sin anbefaling er 550 elever pr. helsesøster. vi har gjennomsnittlig 580. Men i barneskolen ligger vi for lavt: Anbefalingen er 300 elever pr. helsesøster, vi har gjennomsnittlig 560, opplyser Mona Kopperstad som er fagsjef for barn og unge i kommunen.

De tre nye stillingene kommer i tillegg til de tre på 2017-budsjettet.

Barnevernet får åtte millioner kroner mer til økte klientutgifter, det vil si at de må betale for flere barn og unge på institusjon og i fosterhjem.

Flere pedagoger

Stavanger skal bruke 30 millioner kroner mindre på drift av barnehager neste år, det er en følge av at antallet barnehagebarn har gått ned. Som kjent vil rådmannen vil legge ned 205 barnehageplasser fra høsten 2018 - de fleste i Hinna bydel.

Men kvaliteten skal opp: Stortinget har vedtatt en ny bemanningsnorm. Stavanger har allerede innfridd det ene kravet som handler om antall voksne per. barn.

Nå skal også det andre kravet innfris om at flere av de voksne skal være pedagoger. Ti millioner kroner går med til dette neste år og 24 millioner hvert år framover.

I 2018 skal Stavanger bruke 17,8 millioner kroner mer på høyere voksentetthet og flere pedagogiske ledere per barn enn tidligere, samt tre millioner kroner til «tidlig innsats».

Barnehagene får også 1,7 millioner kroner i 2018 og i 2019 til kompetanseheving og innkjøp av utstyr for at de skal kunne iverksette regjeringens nye rammeplan.

Effektiviseringskravet på 0,4 prosent utgjør tre millioner for barehagesektoren.

Men Inger Grødem Haraldsen, leder av Utdanningsforbundet i Stavanger er ikke fornøyd: - Vi hadde forventet at alle de 30 millioner kronene kommunene sparer på nedlegging av barnehager hadde forblitt i oppvekstsektoren. Det er bra at andelen pedagoger skal opp til 44 prosent, men vi mener det bør opp i 50, sier hun.

Dyrere

En barnehageplass øker fra 30030 kroner i året til 32,010 kroner i året fra 2017 til 2018. Det er en økning på 6,6 prosent. 

Fritidstilbud

Ungdommens motorsenter på Åsen foreslår rådmannen å legge ned. På det sparer kommunen 1,35 millioner kroner. Fagsjef Mona Kopperstad sier bare fire personer i gjennomsnitt bruker tilbudet på kveldstid og to på dagtid. De fleste er dessuten «ikke i målgruppa». Det vil si de er i 20-årene, mens målgruppa er ungdom under 18 år.

«Fritid for alle» får 1,3 millioner kroner mer. Dette er tilbud til barn og unge i fattige familier som består av opplevelseskort (gratis adgang i svømmehall, på kino, museer), friplass i Fiks Ferigge Ferie, tilskudd til kontigent og kjøp av utstyr slik at de kan delta i frivillige lag og foreninger. Pengene skal ikke brukes til å gi flere dette tilbudet. Det er nemlig slik at kommunen nå får mindre statstilskudd til dette, og må ut med mer penger selv for å holde oppe nåværende tilbud.

Til styrking av frivillighetssentralene og oppretting av ny, setter rådmannen av 0,5 millioner i 2018 som økes til 1,3 millioner i 2021.

HER KAN DU LESE HVA SOM ER DE VIKTIGSTE FORSLAGENE INNEN HELSE OG OMSORG I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG:

Publisert: