Demenslandsbyen får motstand

STAVANGER: Helge Gabrielsen som Høyre har pleid å lytte til i eldreomsorgssaker, rykker nå ut mot planene om demenslandsby i Ramsvik. Også demensforeningen i Stavanger er mot.

Bystyrerepresentant Helge Gabrielsen (H) er uenig med Kåre Reiten (H) og det store flertallet i levekårstyret.
 • Margunn Ueland
  Margunn Ueland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Jeg kommer til å stemme mot i bystyret, sier Gabrielsen til Aftenbladet.

Tirsdag 31. oktober gikk levekårstyret inn for å gå i gang med prosjektering av demenslandsbyen. Bare SV stemte mot.

Helge Gabrielsen var styrer ved Øyane sykehjem i 34 år og har vært med i bystyret for Høyre i 18 år.

Nasjonalforeningen Stavanger demensforening, er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Demensforeningen er mot selve konseptet demenslandsby. Det er ikke Gabrielsen. Han er mot at denne skal etableres ved ombygging av sykehjemmet, bofellesskapet og omsorgsboligene i Ramsvik.

Les også

Demente får egen «landsby» i Stavanger

Levekårstyrets leder Kåre Reiten (H) mener ombygging av Ramsviktunet (hvor bildet er tatt) til demenslandsby er en «glimrende idé».

– Velg heller Blidensol

– Da blir jo hele området nedlagt, både sykehjem, bofellesskapet , omsorgsboligene og trygdeboligene. Det vil være feil, for vi har stor mangel på sykehjemsplasser, og behovet vil bare øke framover. Og under ombyggingen legges det opp til at de som nå bor i Ramsvik, skal flyttes til Mosheim sykehjem og/eller Lervig. Men Mosheim skal jo kommunen legge ned fordi tilstanden på det gamle bygget ikke er tilfredsstillende. Og Lervig sykehjem vil jo være fullt. Dessuten er området litt for lite og det går ikke buss dit, argumenterer Gabrielsen.

Blidensol sykehjem ligger på Åsen i Hillevåg bydel. Her er totalt 58 heldøgnsplasser og 16 dagsenterplasser. Avdelingene blir organisert i 8 mindre enheter med 6 - 8 pasienter i hver.

Han mener derfor kommunen bør bygge demenslandsby et annet sted, og har kommet fram for at Blidensol er den beste løsningen:

– Blidensol sykehjem blir nå kommunalt. Tomten der er på 10–12 mål. Der er det god plass til å bygge ut både små hus de kan bo i, aktivitetssenter og andre tilleggstjenester man ønsker i et slikt demensfellesskap. Her kan man bygge uten at de gamle må flytte til et annet sted. Hvis man bygger 10–20 plasser om gangen, kan eldre flytte fra sykehjemmet og inn i nye hus, så kan man bygge om den gamle delen av sykehjemmet de flyttet ut av. I Ramsvik derimot, må de rive store deler av sykehjemmet for å få det til. En slik løsning vil også koste betydelig mindre. Og Blidensol (som er et sykehjem for demente med 58 plasser) har jo masse kompetanse på demens, argumenterer Gabrielsen som har formidlet sine synspunkter til Kåre Reiten (H), leder av levekårstyret.

Gabrielsen liker heller ikke selve begrepet demenslandsby, han synes det er for negativt ladet.

– I Odense kaller de det Byen for livet, det er et mye bedre navn, synes han. Gabrielsen er nå områdeleder i Norge for det danske selskapet «Sundhet og Livsmot» som selger trimutstyr blant annet til sykehjem.

Les også

Håper på avklaring om Blidensol før nyttår

For demenslandsby: Fra venstre: Inge Takle Mæstad (KrF), Line C. Christiansen (V), Erlend Jordal (H), Cille Ihle (H), Sissel Stenberg (Frp). Også de andre poltikerne i levekårstyret gikk inn for demenslandsby i Ramsvik, bortsett fra SVs Edle Songe Møller.

Protestbrev

Levekårstyret behandlet saken tirsdag den 31. oktober. Lørdag den 28. oktober sendte Nasjonalforeningen Stavanger demensforening et brev til medlemmene i kommunalstyret hvor de redegjør for sin motstand.

Foreningen mener en landsby «etterlater inntrykk av at de (demente) ikke har en naturlig plass i samfunnet, men må plasseres utenfor». «Målet må være et mer demensvennlig samfunn, ikke egne samfunn for personer med demens,» heter det i brevet som er undertegnet styremedlem Helen G. Wigestrand.

Et botilbud og/eller aktivitetssenter bør helles legges i egne hus i sentrum og i bydelene, i nær tilknytning til kirker, bydelshus, butikker, kino, torg, parker, eller ved skoler, barnehager, havn, gartneri m.v. . anbefaler foreningen.

Demensforeningen mener dessuten at ombyggingen av Ramsviktunet vil føre til store ulemper for de eldre som bor der og som må flyttes under ombyggingen.

Les også

Demente får egen «landsby» i Stavanger

Lervig sykehjem på 123 plasser tas i bruk januar 2018. Både demensforeningen og Helge Gabrielsen mener kommunen må bygge enda et nytt sykehjem.

Bygg nytt sykehjem

Ombyggingen vil gi en økning på 38–45 plasser. Det er en svært liten økning sett i forhold til kostnadene, påpeker foreningen som mener kommunen heller bør bygge et nytt sykehjem.

Også Gabrielsen mener kommunen må bygge et nytt sykehjem ( i tillegg til Lervig sykehjem som tas i bruk i januar) i tillegg til demenslandsby:

– Jeg er tilhenger av at de gamle skal få hjelp til å greie seg lengst mulig hjemme. Jeg er for både hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Men med den store økningen i antall eldre og antall demente framover (se fakta), må vi også ha flere sykehjem, sier Gabrielsen.

LES OGSÅ:

Les også

 1. Superhjelp gjør eldre selvhjulpne

 2. Ny rapport: Demens sprenger budsjettene

 3. Flere demente skal få bedre hjelp tidligere

 4. Slik kan du minske risikoen for å bli dement

 5. Alarm! Stor omlegging på gang!

 6. Vil de eldre ha velferdsteknologi?

 7. 11 rogalandskommuner sammen om velferdsteknologi

 8. Helse- og omsorgsbudsjettet: Rehabiliteringsplasser foreslås lagt ned

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Eldreomsorg
 3. Sykehjem
 4. Demens
 5. Erlend Jordal

Mest lest akkurat nå

 1. Person til sykehus med stikkskader etter alvorlig voldshendelse

 2. Mytene lever i Stavanger-regionen. Er det på tide å kvitte seg med dem?

 3. Saktegående trafikk på E39 sør for Ålgård - køen minker

 4. Haaland forbløffet superstjernen

 5. Tøff høst for flere familier – mange vil slite med økonomien

 6. – Folk stiller opp. Folk bryr seg. Det varmer i alt det vonde