Samlet venstreside lager felles budsjett

Ap, MDG, SV og Rødt i Stavanger går sammen om et felles budsjettforslag for 2018. Målet er å få med mellompartiene, og stoppe høyrevinden i Stavanger.

Eirik Faret Sakariassen (SV), Kari Nessa Nordtun (Ap), Torfinn Ingeborgrud (MDG) og Sara Nustad Mauland (Rødt) gjør sitt beste for å få til et politisk skifte i Stavanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel

– Høyre har hatt ordføreren i 22 år i strekk. Det er på tide med en kursendring i Stavanger-politikken. Det er historisk at vi fire setter kjepphestene til side og arbeider fram et felles forslag til budsjett, sier Sara Nustad Mauland (Rødt).

Barn og ungdom

Sammen med Kari Nessa Nordtun (Ap), Torfinn Ingeborgrud (MDG) og Eirik Faret Sakariassen (SV) har hun alt meislet ut to kampsaker for budsjettbehandlingen, flere helsesøstre i skolen og større pedagogtetthet i barnehagene. Ifølge Nessa Nordtun er de to valgt fordi stadig flere faller utenfor i samfunnet. Svake grupper trenger oppbakking og forebygging.

– Blant ungdom ser vi at psykiske problemer øker. Vi vil derfor avsette 10 millioner kroner for å få på plass flere helsesøstre. 16 nye trengs for å oppfylle den normen som staten anbefaler, sier Nordtun.

– Vi vil også bruke 15,3 millioner kroner for å øke pedagogtettheten i barnehagene. Vi vet at stadig flere barn kommer fra familier som mottar sosialhjelp. Ved utgangen av august var det 811 sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar i byen, betydelig flere enn på samme tid i fjor. Flere pedagoger vil selvfølgelig komme alle barn i barnehagene til gode, men særlig for de svakeste gruppene vil det være viktig å få satt inn tidlig innsats ved behov, legger hun til.

Forebygging

– Vi vet at utenforskap er dyrt. Ved å bruke penger tidlig, kan vi forebygge og dermed unngå store offentlige utgifter senere, sier Torfinn Ingeborgrud.

Det var Eirik Faret Sakariassen (SV) som alt tidlig tok kontakt med de tre andre og luftet tanken om et budsjettsamarbeid.

– Vi må vise både posisjonspartiene og ikke minst innbyggerne i byen at det finnes et alternativ til Høyre og Frp. Velgerne opplevde ved siste valg at både H og Frp gikk tilbake. Likevel ble resultatet mer H/Frp-politikk, sier han.

SVs gruppeleder understreker at de fire partiene på ingen måte avskriver sentrum som samarbeidspartner.

Frir til sentrum

– Det vi gjør er heller å strekke ut en hånd til sentrum. Jeg er overbevist om at KrF, Venstre og Sp vil ha mer igjen for å samarbeide med oss enn med Høyre og Frp, sier Sakariassen.

De fire partiene skal bruke den kommende uken på å lage et fullstendig budsjettforslag. Det er neppe tilfeldig at de to sakene partiene alt har satt navn og tall på, også er kjernesaker for posisjonspartier som Venstre og KrF.

– Men vi har ikke plukket ut de to sakene for å fri til andre partier. Dette er saker alle vi fire partiene har kjempet for lenge, sier Sara Nustad Mauland.

Mens Ap, SV og Rødt er solid plassert på venstresiden i norsk politikk, har MDG flere ganger insistert på at de er blokkuavhengige.

Grønt skifte?

Torfinn Ingeborgrud legger ikke skjul på at det er Frp som er faktoren som gjør det enklere å velge side.

– Alt før stortingsvalget i 2013 gjorde vi det klart at vi ikke ville støtte et regjeringsalternativ der Frp deltok. Her lokalt har vi også sett at Høyre legger seg tettere opp mot Frp, noe vi mener er uheldig for byen, sier Ingeborgrud.

De fire gruppelederne legger ikke skjul på at dersom flertallspartiene i bystyret (H,Frp, V, KrF, Sp og Pp) makter å holde posisjonen perioden ut, som de har avtalt å gjøre, så er målet å få til et skifte etter valget i 2019. Både Oslo,, Bergen og Trondheim styres i dag av rødgrønne konstellasjoner. Det gjør også Rogaland fylkeskommune.

Ingeborgrud vil ikke komme med konkrete, grønne krav i forkant av forhandlingene med de tre venstrepartiene.

– Vi fire er enige om mye når det gjelder skole og barnehage. I tillegg til klima- og miljøsaken vil vi også legge vekt på generasjonsperspektivet, at vi ikke må øke kommunens gjeld for mye. Vi er i grunnen ikke veldig uenige, sier Ingeborgrud.

Publisert: