Sju tanker på kirkedøren 500 år etter Martin Luther

Konfirmantene i Domkirken i Stavanger har laget sine egne sju teser for hvordan kirken skal være 500 år etter at Martin Luther slo opp sine 95 teser på en kirkedør i Wittenberg og utløste reformasjonen.

Tuva Gjerdrum Vatland (13) klistret opp sju tanker om hvordan kirken skal være på døren inn til Domkirken. Emma Lola Ihle er utkledd som Martin(e) Luther.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Jeg synes det er kjekt at så mange ungdommer er samlet og har så mange tanker om hvordan de vil at kirken skal være. Martin Luther ble lyst i bann av Den katolske kirke, men her lytter vi til det ungdommen sier. Jeg synes det er gode forslag de har kommet med, og det tar vi til oss, sier prest Silje Trym Mathiassen i Stavanger Domkirke.

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther utløste reformasjonen i kirken som førte til en religiøs omveltning fra katolisisme til protestantisme i deler av Europa.

– Hvordan vil du forklare hva reformasjonen var til noen som aldri har hørt om den?

– I dag er det akkurat 500 år siden Martin Luther hengte opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg, og det var fordi han så ting som måtte endres i Den katolske kirke. Han ville egentlig ikke bryte med den katolske kirke, men han så ting som måtte forandres. Det tenker jeg er noe vi gjør som kirke hele tiden. Vi ser på hva som må endres og tar de grepene. Det Martin Luther gjorde var noe som førte til et brudd med Den katolske kirken som var mye kraftigere enn de fleste andre endringene som har kommet opp gjennom tidene, sier Mathiassen.

– Hva var det viktigste budskapet til Martin Luther?

– Det er at nåden er gratis. At frelsen er gratis. At man ikke kan kjøpe seg fri, men at frelse er noe som er gitt oss gjennom tro som en gave fra Gud til alle mennesker, sier Mathiassen.

Tankene til konfirmantene i Domkirken ble slått opp på kirkedøren 500 år etter at Martin Luther slo opp sine teser på en kirkedør i Wittenberg.

Tirsdag var det konfirmantene i Domkirken i Stavanger som slo sine tanker om kirken opp på kirkedøren. I motsetning til Martin Luthers 95 teser nøyde de seg med sju punkter.

  • Kirken skal være åpen og trygg for alle.
  • Kirken skal ikke diskriminere noen.
  • Kirken skal verne miljøet på jorda.
  • Alle mennesker har lik verdi.
  • Gudstjenestene kan være kortere.
  • Salmene kan moderniseres.
  • Kirken skal hjelpe de svake.

– Jeg er enig i det og synes det er bra punkter vi har kommet fram til, sier Tuva Gjerdrum Vatland (13).

Hun synes at noen av de gamle salmene er litt vanskelige å forstå.

– Det er litt uforståelig språk på mange av de gamle salmene, og for at vi lettere skal forstå dem, må de moderniseres til et nyere språk, sier Vatland.

Konfirmantene er også opptatt av at kirken ikke skal diskriminere noen.

– Kirken skal ikke ha andre regler for noen, og de skal godta alle, selv om de har en annen religion eller annet syn på livet skal de være velkommen i kirken, sier Alma Hovda Holter (14).

Kirketjener Einar J. Pettersen sang salmen «Vår Gud han er så fast en borg» som ble skrevet av Martin Luther.
Publisert: