Alle må vente på innløsning av eiendommene

Først når reguleringsplanen for Oalsgata er endelig vedtatt, trolig til sommeren, kan grunneierne kreve å få boligen innløst.