Lange køer sørover

Bilister står omtrent stille i sørgående trafikk i morgentimene.