• Konkursen bidrar til billige bøker, og ubetalte forlag. Carina Johansen

- Simpelt tyveri av Notabene

Notabene-konkursen har ført til at forlag og forfattere rammes økonomisk. Nå spekuleres det i om konkursen var planlagt.