• Slike hyttetilbygg faller inn under bygningsloven. Hans E. H. Jacobsen

Campingvogner kan bli bortvist

Flere tusen campingvogneiere kan miste oppstillingsplassene hvis avstandskravet mellom hver enhet økes til åtte meter.