• Rektor ved Skeie skole, Øyvind Sørreime (som nå er i permisjon mens han er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet), var blant dem som var mot politikernes forslag om skriftlige vurderinger på barnetrinnet. Nå er ordningen prøvd ut ved 12 skoler, og lærerne ved disse konkluderer med at det ikke har økt elevenes læringsutbytte. Knut S. Vindfallet

Lærer-nei til "karakterer" i barneskolen

Skolesjefen i Stavanger vil ikke innføre skriftlige faglige tilbakemeldinger i basisfag som en obligatorisk ordning.