• -Dette greide du jo fint, nå kan du velge en oppgave som er vanskeligere. De ligger der, forklarer lærer Merete Sunde til 1. klassing Linndju Chaidam Langholm. I hylla ligger mange forskjellige ordspill som læreren selv har laget. Anders Minge

13 grunner til at de er gode på Godeset

32 av 42 stavangerskoler sliter med å bli gode nok på tilpasset undervisning viste foreldreundersøkelsen. Godeset er blant de som lykkes. Og nei, de deler ikke elevene inn i grupper etter nivå.