• Ahmed Bozgil har tro på den nye mottaksmodellen hvor asylsøkere bosettes i boligfelt og dermed kommer nærmere det norske hverdagslivet. Jon Ingemundsen

Ahmed og de nye naboene

Ahmed Bozgil har de siste ukene hatt ansvar for å flytte 190 asylsøkere fra Dale og over i privatboliger.